FRÅGA 1
UNDER 2015 SÅLDES 148 000L SNAPS UNDER MIDSOMMARVECKAN,  VILKEN ÄR BOLAGETS MEST SÅLDA?

1. O.P ANDERSSON

FRÅGA 2

I SOMMARVÄRMEN EXPANDERAR METALLER SÅSOM JÄRN.  MED HUR MYCKET ”VÄXER” EIFFELTORNET UNDER SOMMAREN?

X. 15 CM

FRÅGA 3

KRÄFTRÖDA HALVFULLA GUBBAR SOM HOPPAR RUNT TILL ”SMÅ GRODORNA” KÄNNS JU SOM EN RIKTIG SVENSK TRADITION MEN SÅNGEN HÄRSTAMMAR FAKTISKT FRÅN EN…

X. FRANSK MILITÄRMARSCH

FRÅGA 4

VILKEN KÄND MUSIKGRUPP VAR ICASTIG (HANS MOSESSON) MEDLEM I?

2. NATIONALTEATERN

FRÅGA 5

MYANMAR ÄR ETT LAND I ASIEN SOM OFTAST ÄR KÄNT UNDER ETT ANNAT NAMN. VILKET?

2. BURMA

FRÅGA 6

FRÅN VILKET LAND KOMMER MATRÄTTEN VINDALOO?

1. INDIEN

FRÅGA 7

VAD ÄR DEN ROMERSKA SIFFRAN FÖR 100?

X. C

FRÅGA 8

VAD HETER BERGSTOPPEN SOM PRYDER TOBLERONE?

2. MATTERHORN

FRÅGA 9

VAD GÖR EN ARBORIST?

2. BESKÄR OCH AVVERKAR TRÄD

FRÅGA 10

PÅ STATION 2 DÄR KORVEN SERVERADES STOG DET EN HUSVAGN. VAD VA NAMNET PÅ DEN?

2. COMET

SKILJEFRÅGA
HUR MÅNGA GUMMIBAND FINNS DET I BURKEN?

77 st